Norna Core

NORNA CORE er NORNA PLAYGROUNDS kerneprodukter med højkvalitets FSC® certificerede Robina stolper. De enkelte redskaber henvender sig til forskellige aldersgrupper, så alle børn kan finde udfordringer.

Vi har leveret motorikbaner til skoler, hvor de benyttes til motorisk stimulering, eller til forhindringsbaner i Idrætsundervisningen.

NORNA PLAYGROUNDS balanceredskaber er også designet til det offentlige rum, hvor de kan integreres i det eksisterende landskab og benyttes, som både legeplads og motionssti for alle aldersgrupper.

Både boligforeninger, offentlige parker og pladser, har mange forskellige brugere af legepladser, med vidt forskellige aldre og behov.

Der skal være noget at komme efter for alle og legepladsen skal have en høj attraktionsværdi i lang tid.

Det er oftest, når redskaberne og indretningen af legepladsen skaber flere rum, i uderummet, at både attraktionsværdien og selve legeværdien højnes.

I NORNA CORE serien skal man være opmærksom på, at der kræves faldunderlag ved mange af redskaberne.