Garanti

Legeredskaber fra NORNA PLAYGROUNDS er produktansvars-forsikrede, og overholder bestemmelserne i den europæiske standard for legeredskaber EN 1176.

Disse garantier er gældende, hvor der opstår fejl der skyldes materiale – eller produktionsdefekter.

25 ÅRS GARANTI: Galvaniserede bærende dele, Stålstolper, Rustfri stålkomponenter.

20 ÅRS GARANTI: HPL komponenter, HDPE paneler.

15 ÅRS GARANTI: Væsentlig råd i Robiniatræ.*

10 ÅRS GARANTI: Øvrige galvaniserede dele, Væsentlig råd i andet behandlet træ.*

5 ÅRS GARANTI: Fjedre der indgår i vippeelementer, Udtalt korrosion af malede metaldele, Støbte plastdele, Klatrenet – og rebkonstruktioner.

2 ÅRS GARANTI: Bevægelige plast- og metaldele, Solsejl, Hængekøjer, udtalt revnedannelse i Robiniatræ.

Denne garanti gælder ikke:

 • Naturlig slitage, misfarvning og overfladekorrosion.
 • Hvis produktet ikke vedligeholdes, hvis det ikke håndteres korrekt, eller hvis det udsættes for unormal brug eller hærværk.
 • Hvis køberen ikke har udført og dokumenteret tilsyn og vedligeholdelse som anført i ”information til ejeren fra NORNA PLAYGROUNDS samt produkternes vedligeholdelsesanvisninger (bilag – driftsinspektion)
 • Hvis produktet er samlet på en måde, der strider mod NORNA PLAYGROUNDS`s montagevejledninger.
 • Hvis produktet udsættes for miljøpåvirkninger, som NORNA PLAYGROUNDS ikke har kunnet forudse.
 • Korrosionsskader, der skyldes, at produktet er udsat direkte for saltvand (garantiperioden halveres for korrosionsskader, i tilfælde hvor produktet placeres inden for 200 m fra kysten).
 • Brug af træflis (eller lignende naturlige materialer) som faldunderlag for legeredskaber, anbefales ikke hvor legeredskabet har træstolper monteret under jordniveau. I disse tilfælde falder garantiperioden til 10 år for Robiniatræ og 2 år for andre træsorter.
 • Hvis produktet bruges sammen med eller bygges sammen med produkter, der ikke er godkendt af NORNA PLAYGROUNDS A/S.
 • Hvis køberen ikke underretter NORNA PLAYGROUNDS om defekten inden for tre (3) måneder fra den dag, hvor defekten blev opdaget eller burde have været opdaget.

PROCEDURE VED REKLAMATION

For at kunne fremsætte et garantikrav skal kunden fremvise:

 • Købsfaktura.
 • Billeddokumentation.
 • Dokumentation for at tilsyn og vedligeholdelse er foregået i henhold til ”Information fra NORNA PLAYGROUNDS om Inspektion & Vedligeholdelse til ejeren”

Berettigede reklamationer, hvor kunden selv ønsker at udbedre problemet, skal pris og udbedringsmetode altid aftales med NORNA PLAYGROUNDS inden opstart.

Overholdes dette ikke, dækker NORNA PLAYGROUNDS ikke udgifter for dette, samt garantien på redskabet ophører.

Hvis der opstår en tvist vedrørende garantien, skal den afgøres ved voldgift i Danmark på et sted, som NORNA PLAYGROUNDS bestemmer. Yderligere information kan findes i NORNA PLAYGROUNDS`s salgs – og leveringsbetingelser

* 3.1: NORNA PLAYGROUNDS A/S giver 15 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på træsorten Robinia, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet.

*4.2: NORNA PLAYGROUNDS A/S giver 10 års garanti mod nedbrydning forårsaget af råd og svamp på ”andet behandlet træ”, hvor nedbrydningen har et omfang, hvor træets bæreevne er utilstrækkelig i forhold til EN 1176. Nedbrydning der kun har betydning for udseendet, er ikke omfattet.