FSC® CERTIFICERING

Miljøpolitik hos NORNA PLAYGROUNDS A/S

Med udgangspunkt i vores primære arbejdsområde, som er udvikling og produktion af naturlegepladser, vil vi arbejde for at beskytte og forbedre miljøet både internt og eksternt, til gavn for det enkelte menneske og naturen. Derfor blev Norna Playgrounds A/S som en de første legepladsproducenter FSC-certificeret.

Hvad er FSC:

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Du finder FSC-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. Det kan du, fordi der i en FSC certificeret-skov ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.  Samtidig er FSC en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Det betyder: At de krav som offentlige myndigheder har til produktet er overholdt.

Det betyder også:

  • At vi vil arbejde for, at vores produkter udvikles, produceres og distribueres med mindst mulig miljøbelastning og forbrug af ressourcer.
  • At vi igennem information, motivation og uddannelse vil have miljøansvarlige medarbejdere, for derigennem at sikre et godt arbejdsmiljø.
  • At vi vil sørge for forbedringer og forebyggelse af forurening, herunder opstilles mål for minimering af affald, vand- og energiforbrug.
  • At vi vil opstille mål for minimering af skader og uheld for at sikre den enkelte medarbejder.
  • At vi inden valg af råvarer, produkter, maskiner og byggeri vil foretage en økonomisk og miljømæssig vurdering.
  • At vi til enhver tid, som minimum vil efterleve gældende lovgivning, herunder myndighedskrav og andre bestemmelser som virksomheden har tilsluttet sig.
  • At vi konstant vil fremme en høj og stadig stigende miljøbevidsthed om vore produkter.

TRÆ GAVNER KLIMAET

Træ er et lager af CO2 i skovene og i træprodukter og træ er det mest klimavenlige materiale der findes. Derfor: Brug træ i kampen mod klimaforandringerne.

Brædstrup den 13.05.2013

Peter Bjerregaard

Se link til Miljøministeriet Naturstyrelse: