Sikkerhed og certificering

Legeredskaberne fra NORLEG produceres, så de indfrier de krav der stilles til sikkerheden i DS/EN1176 generelle del 1, samt evt. specifikke del 2 til 7.

 

NORLEG har interne legepladsinspektører, der risiko-vurderer legeredskaberne i forbindelse med udvikling og produktion.
I enkelte tilfælde bruges eksterne konsulenter til risiko-vurdering. Som afslutning på processen certificeres redskaberne af det akkrediterede testhus TÜV Product Service GmbH, som værende i overensstemmelse med de opstillede sikkerhedskrav til disse.

 

Inspektionsplan:
I overensstemmelse med den nye europæiske standard EN 1176 del 7, skal der udarbejdes en inspektions- og vedligeholdelsesplan for legeredskaberne.
Planen og andre dokumenter i forbindelse med vedlige-holdelse, inspektion og reparationer bør opbevares samlet i en mappe af den ejer/driftsleder, som til daglig er ansvarlig for legepladsen.

 

Inspektionsplanen bør mindst indeholde følgende tre former for inspektion:

• Rutinemæssig visuel inspektion.
• Driftsinspektion.
• Årlig hovedinspektion.

Rutinemæssig visuel inspektion:
Den rutinemæssige visuelle inspektion gør det muligt at identificere åbenlyse farer, som kan opstå p.g.a. hærværk, brug eller klimatiske forhold. F.eks. kan farerne bestå i glasskår, eller andre skarpe genstande.
For legepladser som er udsat for intens brug eller hærværk, kan en daglig inspektion være nødvendig.

 

Driftsinspektion:
Driftsinspektionen er en mere detaljeret inspektion for at kontrollere redskabernes slidtage, funktion og stabilitet.
Denne inspektion bør generelt foretages en gang om måneden, men hvis legepladsen ikke bliver brugt så ofte, kan det nedsættes til hver tredje måned.

 

Årlig hovedinspektion:
Den årlige hovedinspektion foretages med intervaller på højst 12 mdr.
Dette med henblik på at kontrollere det generelle sikkerhedsniveau for legeredskaber, fundamenter og underlag, f.eks. vejrets indflydelse, tegn på råd eller tæring, eventuelle ændringer i redskabernes sikkerhedsniveau som er resultatet af reparationer, supplerende eller udskiftede komponenter.
Permanent forseglede dele bør vises særlig opmærksomhed.

 

Tøj på legepladsen:
1) tøj til børn op til 7 år (højde 1,34m) må ikke have bindebånd eller snore i hoved- og halsområdet.
2) Tøj til børn mellem 7 og 14 år må ikke have bindebånd i hoved- og halsområdet i en længde på mere end 75 mm eller snore med frithængende ender. Bånd i hoved- og halsområdet må ikke være elastiske - undtagen skulderstropper og "halter neck" stropper
3) De såkaldte "halter neck" i børnetøj må ikke have løse ender i hoved- og halsområdet.
4) Børnetøj, der er beregnet til at blive bundet på forsiden af tøjet, må ikke have bundne bælter eller snører længere end 360 mm´s længde, målt når de ikke er bundet og fra det punkt hvor de skal bindes.
5) Andre bindebånd eller snore i børnetøj må ikke hænge længere ned end ærmets eller tøjets kant.
6) Sy ikke selv børnetøj der ikke opfylder de ovenfor nævnte krav.
7) Hvis du allerede er i besiddelse af børnetøj, der ikke opfylder kravene i punkt 1-5 bør du fjerne eller klippe båndet eller snoren af.

Du har også mulighed for at bytte varen i den forretning, hvor du har købt den og rådgive sælgeren om de risici der er forbundet med varen.

 

Definitioner:
Bindebånd: en snor der er fastgjort til tøjet og tjerner et dekorativt formål eller benyttes til at tilrette størrelsen af en åbning eller at fastgøre tøjet med.
Snor: En snor som går igennem en kanal eller øje for at tilpasse størrelsen af en åbning for at fastgøre tøjet.

KONTOR:

 

NORNA PLAYGROUNDS A/S
Virkefeltet 1
DK-8740 Brædstrup

 

Google maps

KONTAKT:

 

Tlf: 7575 4199
mail@norna-playgrounds.com

 

Bemærk vi holder lukket følgende datoer

26.05.22-29.05.22,   06.06.22.

 

Åbningstider administration:

Man-Tors: 08:00 - 16:00
Fre: 08:00 - 15:30

Åbningstider fragt og levering:

Man-Tors: 07:00 - 15:00

Fre: 07:00 - 14:00

Ledelsen:

Salg: 

 

Lukket:

 

 

peter@norna-playgrounds.com

mail@norna-playgrounds.com

 

 

 

OM NORNA PLAYGROUNDS A/S: 

NORNA PLAYGROUNDS vision er at producere sikre, naturlige legeredskaber til kreative børn. 

Vi står inde for at alle vore produkter, der som minimum opfylder de gældende krav til en sikker legeplads.

NORNA PLAYGROUNDS legeredskaber er FSC certificerede.

 

Cookies